Priseksempel på pipehatt som på bilde

Zink blank overgangsblikk med bly  kr 2300

HPS 0,8 foliert plate, pipetopp 1       kr 1400

HPS 0,8 foliert plate, pipetopp 2       kr 1800

Rustfri Topp plate og bue topp          kr 1500

Arbeidtimer verksted                          kr 5209

Arbeidstimer montasje                       kr 688

Loddetinn/ poppnagler                        kr 291

Total inkl mva kr 13 198

HPS 0,8 mm foliert plate pipetopp  kr 1562

Rustfri topp med bue                     kr 1200

Zink Blank blikk med  bly               kr  1380

Loddetinn/ poppnagler                   kr 291

Arbeidstimer verksted                    kr 4480

Montasje                                       kr 687

Total inkl. mva. kr 9600                          

Komplett grill pipe med pipe topp, total høyde 1750mm

Pris kr 5400