Demossal

Demossal 5 liter , vasker 25 til 50 m2, holder taket rent opp til 10 år

  • Artnr: 25

Beskrivelse av artikkelen

Demossal er en sterkere variant og vasker mose , alger, grønske betong gulv og fasader, treplattinger og trevegger, takstein....

Demossal er godkjent DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 11606 B

RENSE PRODUKT FOR BYGGEMATERIALER. SYSTEM MED SELV-RENSENDE ETTEREFFEKT.

Demossal brukes til grundig rengjøring av skifer, takstein, betong, betongstein, naturstein, betongmurer og lignende materialer. Produktet fester seg til byggematrialet slik at det får en selvrensende funksjon.

Beskrivelse

Demossal er klar til bruk, den skal IKKE blandes ut. Demossal trenger veldig dypt inn i materialet og stimulerer til løsrivelse av fremmedlegemer. Rensingen skjer på grunn av den spesielle tensio-aktive effekten, som igjen gjør rensingen lett. Produktet fester seg til kapillærene av byggematerialet i en så stor grad at det produseres en selvrensende effekt som resulterer i at det renses med hvert regnskyll.

Kjennetegn og egenskaper Aspekt:

tynnflytende Egenvekt: +/- 1.0

Type materiale: bindende tensio-aktiver

Løsningsmiddel: vann

Bruksanvisning Forarbeide Demossal påføres et tørt eller lettere fuktig underlag.

Utførelse På skitne materialer Demossal påføres med en myk kost eller lavtrykks pumpe. La det virke i minst 24 timer. Overflaten som skal behandles må renses med vann under høytrykk eller la regnet gjøre det. På rene materialer Demossal påføres med en myk kost eller lavtrykks pumpe. Etter 24 timer vil produktet ha en selvrensende funksjon på den behandlede overflaten og vil bli renset ved hvert regnskyll.

Advarsel Demossal må ikke blandes med andre renseprodukter. Arbeidet må ikke utføres når det regner, eller fare for frost eller nattefrost. For å oppnå et best mulig resultat, bør det heller ikke legges på i direkte sollys. Unngå langvarig kontakt med overflater i metall fordi misfarging da kan oppstå. Transporter og oppbevar produktet i frostfrie forhold. Verktøyet må renses straks etter bruk med vann eller såpevann. Informasjon om Sikkerhet – Transport – Håndtering og Oppbevaring – Avfall Det henvises til den nyeste Rewah informasjonen angående sikkerhet for produktet, i henhold til EU direktivet . Innformasjonen i denne notisen er utarbeidet med stor omsorg. Den er basert på dagens kunnskaper. Vi godtar intet ansvar som følge av ødeleggelser eller skader, likegyldig hva det gjelder, ved bruk av det gjeldende produktet.

Forbruk 100 – 200ml/m2

Forpakning 10 l og 25l Varighet Minst 12 måneder

Avsuttende bemerkninger Informasjonen i denne notisen, praktiske råd og andre anbefalinger er basert på lang erfaring. De gis uten forpliktelse, inkludert ansvar overfor andre utenforstående. De frigjør ikke kunden fra selv å undersøke produktet og bruksanvisningen i henhold til hva produktet er tiltenkt brukt. Bruksanvisningen er utformet på grunnlag av resltater oppnådd ved 20°C, lettere avvik tolereres. Vår kundeservice svarer med glede på spørsmål. Denne notisen erstatter alle tidligere notiser.