Rewanet Mega

Mosestopp 10 liter rekker til 50 m2 holder taket rent opp til 10 år

  • Artnr: 24

Beskrivelse av artikkelen

REWANET MEGA ( Mosestopp)

RENSE PRODUKT FOR BYGGEMATERIALER.

Rewanet Mega er SELV-RENSENDE og aktiveres nå den blir tilført vann, som f.eks regn

Bruk

REWANET MEGA brukes til grundig rengjøring av skifer, takstein, betong, betongstein,

naturstein, papp/pappshingel, asfaltmembraner, betongmurer og lignende materialer. Produktet

fester seg til byggematrialet slik at det får en selvrensende funksjon.

Beskrivelse

REWANET MEGA er klar til bruk, den skal IKKE blandes ut. REWANET MEGA trenger dypt inn i materialet og stimulerer til løsrivelse av fremmedlegemer. Rensingen skjer på grunn av den spesielle tensio-aktive effekten, som igjen gjør rensingen lett.

Produktet fester seg til kapillærene av byggematerialet i en så stor grad at det produseres en selvrensende effekt som resulterer i at det renses med hvert regnskyll.

Kjennetegn og egenskaper

Aspekt: tynnflytende

Egenvekt: +/- 1.0

Type materiale: bindende tensio-aktiver

Løsningsmiddel: vann

Bruksanvisning

Forarbeide

REWANET MEGA påføres et tørt eller lettere fuktig underlag.

Utførelse

På skitne materialer

REWAH REWANET MEGA påføres med en myk kost eller lavtrykks pumpe. La det virke i minst 24 timer. Overflaten som skal behandles må renses med vann under høytrykk eller la regnet gjøre det.

På rene materialer

REWANET MEGA påføres med en myk kost eller lavtrykks pumpe. Etter 24 timer vil produktet

ha en selvrensende funksjon på den behandlede overflaten og vil bli renset ved hvert regnskyll.

Advarsel

REWANET MEGA må ikke blandes med andre renseprodukter. Arbeidet må ikke utføres når det regner, eller fare for frost eller nattefrost. For å oppnå et best mulig resultat, bør det heller ikke legges på i direkte sollys. Unngå langvarig kontakt med overflater i metall fordi misfarging da kan oppstå.

Transporter og oppbevar produktet i frostfrie forhold. Verktøyet må renses straks etter bruk med vann eller såpevann.

Informasjon om Sikkerhet – Transport – Håndtering og Oppbevaring – Avfall

Det henvises til den nyeste Rewah informasjonen angående sikkerhet for produktet, i henhold til

EU direktivet 2001/58/ (27/07/2001). Innformasjonen i denne notisen er utarbeidet med stor omsorg. Den er basert på dagens kunnskaper. Vi godtar intet ansvar som følge av ødeleggelser eller skader, likegyldig hva det gjelder, ved bruk av det gjeldende produktet.

REWANET MEGA

Sist oppdatert 24-11-2016